46 Производи
1 2 3 4 5 6 >>

Внатрешен Сплитер S-2 DS со 2 излези

5-1000 MHz, RFI>110dB, all ports DC blocked

повеќе

0.00 ден.

0.00 еур.

Нарачај

Внатрешен Сплитер S-3 DS со 3 излези

5-1000 MHz, RFI>110dB, all ports DC blocked

повеќе

0.00 ден.

0.00 еур.

Нарачај

Внатрешен Сплитер S-4 DS со 4 излези

5-1000 MHz, RFI>110dB, all ports DC blocked

повеќе

0.00 ден.

0.00 еур.

Надворешен сплитер WFP-204 B

5-1000MHz, Distribution loss ≤ 5.5dB, Isolation ≥ 22dB Return loss ≥ 16dB

повеќе

0.00 ден.

0.00 еур.

Надворешен сплитер WFP-306 B

5-1000MHz, Distribution loss ≤ 7,9dB, Isolation ≥ 22dB Return loss ≥ 16dB

повеќе

0.00 ден.

0.00 еур.

1 2 3 4 5 6 >>